Der indbetales et depositum på 500kr.

Dette er for at du og vi er sikker på at vi har en aftale.

 

Depositum modregnes den endelige betaling, og refunderes såfremt lejer senest 14 dage før arrangement opsiger lejeaftale. Ved opsigelse senere end 14 dage forud for arrangement forfalder hele depositum til betaling.